POS

เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบบริหารจัดการ การซื้อขาย แลกเปลี่ยน, ออมทอง, สต๊อกสินค้า, การขายฝาก หรือธุรกรรมที่เหมือน, ต่อดอก, ไถ่ถอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ RFID ,บาร์โค้ด ,ระบบอ่านสมาร์ทการ์ด, โดยระบบบริหารจัดการร้านทอง (โปรแกรมร้านทองครบวงจร)

ภาพรวมโครงการ

ช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบบริหารจัดการ การซื้อขาย แลกเปลี่ยน และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยระบบ RFID ,บาร์โค้ด ,ระบบอ่านสมาร์ทการ์ด

RFID SET

RFID มีข้อได้เปรียบมากกว่าระบบ Barcode ตรงที่ไม่ต้องอ่านข้อมูลในระดับสายตา เพราะมีการส่งสัญญาณวิทยุ จึงทำให้มีความสะดวกมากขึ้น

BARCODE SET

ระบบบาร์โค้ดสามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญได้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง ระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

  • ซื้อ-ขาย ได้ในระดับ SKU
  • ระบบของเราสามารถเก็บข้อมูล การซื้อ-ขาย ได้ในระดับ SKU

  • รองรับการขายฝากและจำนำ
  • รองรับธุรกรรมการขายฝากและจำนำ โดยใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามาประยุกต์

  • ระบบสนับสนุนข้อมูลแบบ Real-time
  • ดึงราคาซื้อขายจากสมาคมทองคำ แบบ Real-time