Collect Reward

โปรแกรมสะสมแต้มที่ใช้งานง่าย ช่วยกระตุ้นยอดขาย สร้างการซื้อซ้ำ และเข้าได้กับทุกธุรกิจ ตัวช่วยธุรกิจรูปแบบใหม่ให้ธุรกิจร้านค้าไปได้ไกล

ภาพรวมโครงการ

โปรแกรม CRM

โปรแกรมสะสมแต้มที่ใช้งานง่าย ช่วยกระตุ้นยอดขาย สร้างการซื้อซ้ำและเข้าได้กับทุกธุรกิจ ตัวช่วยธุรกิจรูปแบบใหม่ ให้ธุรกิจร้านค้าไปได้ไกลและเพิ่มความสุขให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

ครบครันสำหรับระบบ CRM ระบบสะสมแต้ม รวมไปถึงการจัดการหลังบ้านสำหรับแบรนด์ จัดการพนักงาน พร้อมกระตุ้นการซื้อซ้ำด้วยการแลกของรางวัล และพิศษยิ่งกว่าที่ไหนด้วยการแลกของรางวัลข้ามร้านเป็นเจ้าแรก

  • สะสมคะแนน
  • ข่าวสารและบทความ
  • ระบบจัดการพนักงาน
  • ระบบจัดการร้าน
  • ของรางวัล