All being

WEBSITE MLM E-COMMERCE สำหรับอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

ภาพรวมโครงการ

PLATFORM นี้เป็นระบบแบบ MLM MARKETPLACE

สำหรับอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวบรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากมาย สามารถสั่งซื้อได้ทันทีผ่านเว็บไซต์

มีการเรียกดู โครงสร้างของทีม ได้ในแบบ REALTIME

ตรวจสอบ วัดผล เช็กยอด ด้วย Report ทันทีแบบ Real-Time ในทุกยอดซื้อ สามารถตรวจสอบลำดับขั้นของสมาชิก ได้อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อน

คุณสมบัติ

ครบครันไปด้วย Features ที่จำเป็นต่อรูปแบบธุรกิจ MLM E-Commerce ตอบทุกโจทย์ในธุรกิจได้ครบครัน ครอบคลุมทุกกระบวนการ

  • ระบบจัดการร้านค้า สำหรับ vendor พร้อมระบบ report
  • ระบบศูนย์การเรียนรู้
  • ระบบ Business center รายงานค่า Commission และรายละเอียด ทีม
  • ระบบ E-Commerce
  • ระบบ จัดการ website ของตัวเอง