daideebangkok

Social Commerce (Marketplace Online) สําหรับเสื้อผ้า Fashion

ภาพรวมโครงการ

เครือข่าย E-Commerce

เว็บไซต์ช้อปปิ้งเสื้อผ้าและรีวิว ซึ่งเป็นทั้ง Social และ E-Commerce ในเวลาเดียวกัน สามารถซื้อสินค้า และสมัครสมาชิกเป็นหนึ่งในร้านค้าลงขายสินค้าได้ หรือสามารถสมัครเป็นนักรีวิวได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

ครบครัน ครอบคลุมทุก Feature สำหรับ E-Commerce และเสริมความแข็งแกร่งด้วยระบบ Social การรีวิว เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เว็บไซต์

  • เครือข่าย E-Commerce
  • รีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์
  • ระบบผู้จำหน่าย